Skal du bygge nytt eller endre boligen din?

Søknadsprosessen kan være stressende og omfattende. Design by VAMØ kan gjerne hjelpe til med det. Vi har erfaring med byggesak siden 2011, og de seneste årene har vi hatt stor fokus på det. Vi kan stå som ansvarligsøker og ansvarligprosjekterende for tiltaksklasse 1, 2 og 3.

Hva inngår i en søknadsprosess?
+ Bestilling av dokumenter fra kommunen
+ Analysere og forstå hva som er lov og ikke lov å bygge
+ Dialog med kommuner, byantikvar eller relevante instanser
+ Tegninger og nødvendig dokumentasjon
+ Nabovarsel
+ Søknad om rammetillatelse eller ett-trinn
+ Søknad om igangsettelse (dersom nødvendig)
+ Søknad om ferdigattest
+ Oppfølging av søknader
+ Ansvar for å hente inn dokumenter og signaturer fra andre aktører som er involvert i prosjektet.