Tilbygg for bolig fra 1918

Boligen på Sagvegen er preget av klassisk arkitektur fra begynnelsen av 1900 årene. Huset er godt vedlikeholdt og pusset opp i en stil som passer godt til arkitekturen.

Tilbygget inneholder en større inngangsparti, og fremhever hoved inngangen. I tillegg støppes det ny terrasse med utgang fra kjøkkenet. Vi beholder husets opprinnelig stil og tegner i henhold til arkitekturen.

I tillegg til tegninger, har Design by VAMØ tatt seg av søknad. Vi har fått underetasjen godkjent som rom for varig opphold, samt tilbygg og balkong. DBV har også tatt på seg rolle som ansvarlig søker.